LAN Projekt

wersja polska english deutsch По Рүсски
KALMET Sp. z o.o.

44-100 Gliwice ul. A. Gaudiego 3
Tel:+48 32/230 78 97
fax: +48 32/331 52 94
email:

KALMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założona w roku 2000 i w grudniu tego samego roku uzyskała pozwolenie na działalność w KSSE Podstrefa Gliwice. Głównym asortymentem produkowanym przez spółkę są: siatki okładzinowe zgrzewane, rozpory międzyodrzwiowe, okładziny stalowe profilowane, kotwy stalowe żebrowane, zawiesia do podciągów, rury wysokociśnieniowe. Odbiorcami wyrobów spółki są kopalnie węgla

kamiennego zarówno w kraju jak i za granicą, które cenią tę współpracę ze względu na profesjonalizm kadry technicznej, szybkość i solidność w realizacji zamówień, natomiast produkty za ich wysoką jakość i precyzję wykonania.
W dniu 07.06.2005r. Spółka KALMET uzyskała Certyfikat Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2000.

KALMET jest podmiotem zrzeszonym w spółce Metal Holding

  Informacje zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym:
NIP: 631-22-91-855
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000066261
Wysokość kapitału zakładowego: 491.500 PLN